Protetyka i okluzja

          Protetyka stomatologiczna jest działem stomatologii poświęconym odtwarzaniu pierwotnych warunków zgryzowych po utracie zębów naturalnych lub po ich masywnym uszkodzeniu.

 "Stomatologia Kozioł" => 511 820 866

Badanie lekarskie stomatologiczne + konsultacja 130-150 zł
Modele diagnostyczne 200 zł
Proteza częściowa osiadająca 1500 zł
Proteza całkowita 1800 zł
Proteza szkieletowa 2500 zł
Szynoproteza 2800 zł
Proteza natychmiastowa / mikroproteza 1100 zł
Naprawa protezy:  
- do trzech elementów 250 zł
- powyżej trzech elementów 300 zł
Podścielenie protezy 450 zł
Korona tymczasowa (wykonana w gabinecie) 250 zł
Korona tymczasowa (wykonana w pracowni) 450 zł
Most tymczasowy (wykonany w gabinecie)

200 zł (za punkt)

Most tymczasowy (wykonany w pracowni) 450 zł (za punkt)
Korona lana licowana porcelaną 1500 zł
Korona pełnoceramiczna 1990 zł
Most lany licowany porcelaną 1500 zł (za punkt)
Licówka porcelanowa / kompozytowa (wykonana w pracowni) 1990 zł
Wkład koronowo-korzeniowy z włókna szklanego 600 zł
Wkład lany koronowo-korzeniowy w zębie jednokorzeniowym 700 zł
Wkład lany koronowo-korzeniowy w zębie wielokorzeniowym 700 zł
Szlifowanie zęba ze wskazań ortodontycznych 150 zł
Usunięcie korony 250 zł
Usunięcie mostu 250 zł (za filar)
Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego 250 zł
Szyna relaksacyjna 600 zł
Endokorona / Inlay / Onlay / Overlay kompozytowy 1200 zł
Ponowne zacementowanie korony wykonanej w innym gabinecie 200 zł
Ponowne zacementowanie mostu wykonanego w innym gabinecie 200 zł (za filar)
Zdjęcie zębowe / skrzydłowo-zgryzowe RVG 50 zł
Znieczulenie miejscowe 50 zł

Okluzja jest sposobem stykania się zębów górnych z dolnymi. Zależy od trzech współdziałających czynników:
• po
łożenia i kształtu zębów
• napi
ęcia mięśni łączących żuchwę ze szczęką
• po
łożenia żuchwy w stawach skroniowo-żuchwowych
Choroba okluzyjna
ma miejsce wtedy, gdy na skutek nieprawidłowego kontaktu zębów górnych i dolnych harmonia pomiędzy pozostałymi elementami zostanie zaburzona.

Badanie lekarskie stomatologiczne + konsultacja + zdjęcia + wyciski 270 zł
Deprogramator 580 zł
Rejestracja zwarcia centralnego (przy użyciu łuku twarzowego) 270 zł
Przebudowa zwacia (odbudowa startych zębów materiałem kompozytowym) 450 zł (za ząb)
Ekwilibracja (korekta) zgryzu 270 zł
Wizyty nieplanowe w soboty po godzinie 14.00 + 50%
Niezgłoszenie się na wizytę lub nieodwołanie jej dzień przed do godziny 18.00 + 70 zł
doliczone do następnej wizyty za każdą zarezerwowaną godzinę

 "Stomatologia Kozioł" => 511 820 866, Białystok ul. Mazowiecka 48 lok. 10-11.