Protetyka i okluzja

          Protetyka stomatologiczna jest działem stomatologii poświęconym odtwarzaniu pierwotnych warunków zgryzowych po utracie zębów naturalnych lub po ich masywnym uszkodzeniu.

 "Stomatologia Kozioł" => 511 820 866

Badanie lekarskie stomatologiczne + konsultacja 100 zł
Modele diagnostyczne 150 zł
Proteza częściowa osiadająca 1000 zł
Proteza całkowita 1200 zł
Proteza szkieletowa 2000 zł
Szynoproteza 2200 zł
Proteza natychmiastowa 400-500 zł
Naprawa protezy:  
- do trzech elementów 130 zł
- powyżej trzech elementów 170 zł
Podścielenie protezy 350 zł
Korona tymczasowa (wykonana w gabinecie) 100 zł
Korona tymczasowa (wykonana w pracowni) 350 zł
Most tymczasowy (wykonany w gabinecie)

100 zł (za punkt)

Most tymczasowy (wykonany w pracowni) 350 zł (za punkt)
Korona lana licowana porcelaną 1000 zł
Korona pełnoceramiczna 1500 zł
Most lany licowany porcelaną 900 zł (za punkt)
Licówka porcelanowa / kompozytowa (wykonana w pracowni) 1650 zł
Wkład koronowo-korzeniowy z włókna szklanego 400 zł
Wkład lany koronowo-korzeniowy w zębie jednokorzeniowym 400 zł
Wkład lany koronowo-korzeniowy w zębie wielokorzeniowym 600 zł
Szlifowanie zęba ze wskazań ortodontycznych 100 zł
Usunięcie korony 100 zł
Usunięcie mostu 100 zł (za filar)
Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego 150 zł
Szyna relaksacyjna 400 zł
Endokorona / Inlay / Onlay / Overlay kompozytowy 900 zł
Zdjęcie zębowe / skrzydłowo-zgryzowe RVG 30 zł
Znieczulenie miejscowe 30 zł

Okluzja jest sposobem stykania się zębów górnych z dolnymi. Zależy od trzech współdziałających czynników:
• po
łożenia i kształtu zębów
• napi
ęcia mięśni łączących żuchwę ze szczęką
• po
łożenia żuchwy w stawach skroniowo-żuchwowych
Choroba okluzyjna
ma miejsce wtedy, gdy na skutek nieprawidłowego kontaktu zębów górnych i dolnych harmonia pomiędzy pozostałymi elementami zostanie zaburzona.

Badanie lekarskie stomatologiczne + konsultacja + zdjęcia + wyciski 200 zł
Deprogramator 450 zł
Rejestracja zwarcia centralnego (przy użyciu łuku twarzowego) 200 zł
Przebudowa zwacia (odbudowa startych zębów materiałem kompozytowym) 300 zł (za ząb)
Ekwilibracja (korekta) zgryzu 200 zł

 "Stomatologia Kozioł" => 511 820 866, Białystok ul. Mazowiecka 48 lok. 10-11.