Przetrwałe zęby mleczne

Zęby stałe pojawiają się po wypadnięciu zębów mlecznych, jednak nie zawsze dochodzi do fizjologicznej utraty "mleczaków". Dlaczego tak się dzieje?

Przyczyny mogą być dwie - nieprawidłowe położenie zawiązka zęba stałego lub jego brak.

W przypadku nieprawidłowego położenia zawiązka możliwe jest wprowadzenie zęba stałego do łuku zębowego metodą chirurgiczno-ortodontyczną.

Jeśli natomiast występuje brak zawiązka zęba stałego korzystne jest jak najdłuższe utrzymanie "mleczaka", gdyż eliminuje konieczność wstawienia implantu, odbudowy protetycznej za pomocą mostu lub leczenia ortodontycznego.

Nieraz przetrwały ząb mleczny powoduje dolegliwości bólowe oraz jest przyczyną wydobywania się tzw. "ropy". Wówczas istnieje konieczność usunięcia takiego zęba, a następnie uzupełnienia jego braku jedną z wyżej wymienionych metod.

Poniżej przedstawiamy zabieg usunięcia przetrwałego "mleczaka", którego stopień zniszczenia był bardzo zaawansowany i który powodował ból i wydobywanie się wysięku ropnego. Ekstrakcję przetrwałego zęba mlecznego trzonowego drugiego górnego u niespełna 30-letniego pacjenta przeprowadził będący w trakcie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej lekarz dentysta Tomasz Kozioł. Na zdjęciu pantomograficznym uwagę zwraca położenie zniszczonego zęba bardzo blisko zatoki szczękowej.

"Stomatologia Kozioł" => 511 820 866, Białystok ul. Mazowiecka 48 lok. 10-11.